Målrettede færdselstimer i Middelfart kommune.

Kredsrådet i Fyns politikreds har truffet beslutning om i 2017 at fordele et antal timer til færdselsindsats og automatisk trafikkontrol til de enkelte kommuner.

 

Fyns Politi har på baggrund af dette analyseret sidste års færdselsindsats i de enkelte kommuner, hvilket har dannet baggrund for fordelingen af timer på hhv. færdselskontrol og automatisk trafikkontrol (ATK). Færdselskontroltimerne er målrettede på udfordringer med den generelle færdsel i kommunen, og ATK-timerne er målrettet strækninger eller steder med hastighedsudfordringer.

 

Der er udlagt 50 færdselskontroltimer og 75 ATK-timer til brug for Middelfart kommune, og vi er af Fyns Politi blevet bedt om i aktiv dialog med borgerne at fremsende ønsker til aktiviteter begrundet i færdselsmæssige udfordringer.

 

Middelfart Kommune vil i den forbindelse  bede lokaludvalgene i Middelfart kommune om, at komme med forslag til hvor Fyns Politi bedst bruger de afsatte timer.

 

Da Fyns Politi ønsker en tilbagemelding senest den 1. maj 2017 vil vi bede om at have jeres forslag til færdselsindsats senest tirsdag den 18. april 2017.

 

Når vi har modtaget forslagene fra Lokaludvalgene vil vi behandle forslagene og udforme et svar til Fyns Politi.

* 1. Hvor ser du specielt færdselsmæssige problemer i vores lokalområde?

T