Flere af Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper har besluttet at invitere dyrlægestuderende til at deltage i deres program ved Dyrlægeforeningens årsmøde, der afvikles på Nyborg Strand torsdag den 26. til lørdag den 28. september 2019. Du kan læse om programmet på DDDs hjemmeside.

Det drejer sig om:

Faggruppe Kvæg (FK), der inviterer studerende til at deltage i deres arrangement torsdag, fredag og lørdag:
Medlemsmøde, generalforsamling og fagligt program. Middag torsdag og festmiddag fredag. Overnatning torsdag og fredag.

Faggruppe Svin (FS), der inviterer studerende til at deltage i deres arrangement fredag: 
Fagligt program og generalforsamling samt festmiddag og overnatning fredag.

Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF), der inviterer studerende til at deltage i deres arrangement fredag og lørdag:
Fagligt program fredag og lørdag og generalforsamling samt festmiddag og overnatning fredag (alle pladser hos FDF er optaget).

Hvis du er interesseret i at deltage og medlem af VMF, skal du udfylde nedenstående skema.
Her angiver du hvilken faggruppes program du gerne vil deltage i, samt en kort motivation for, hvorfor du gerne vil deltage. Faggrupperne tager på denne baggrund stilling til, hvem der får mulighed for at deltage.

Question Title

* 1. Personlige oplysninger

Question Title

* 2. Hvor langt er du i din uddannelse pr. 1. september 2019?

Question Title

* 3. Hvis du er på differentiering, så skriv her hvilken

Question Title

* 4. Hvilken faggruppes program ønsker du at deltage i?

Question Title

* 5. Kort motivation for, hvorfor du gerne vil deltage

T