Question Title

* 1. Hvordan kom du deg til Kolbotn stasjon i dag?

Question Title

* 2. Hvordan vil du vurdere byttet til/fra tog?

Question Title

* 3. Er det noe du savner på stasjonen? (flere svarmuligheter)

Question Title

* 4. Hvordan vil du vurdere dagens stasjonsområde?

Question Title

* 5. Er det noe annet du kommer på som kunne gjort stasjonsområdet på Kolbotn bedre? (spesifiser)

Question Title

Billede

T