Klubber under Distrikt 12 der ønsker at afholde C-stævner i perioden fra d. 1/4-2020 til d. 31/3-2021 skal ansøge om datoer herfor senest torsdag d. 19/12-2019 via nedenstående skema. 

HUSK! mindst 2 dato-ønsker for hvert stævne.

Se kalenderen for elite- og landsstævner her:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Staevnekalender.aspx
C-stævner
D12 krav til arrangører af C-stævner:

 • Alle C-stævner ansøges i december via link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
 • Stævnerne fordeles på et stævnekoordinerende møde i januar. For at komme i betragtning, skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.
 • Alle sæsonens C-stævneterminer skal være oprettet på Go' senest 1 mdr. efter stævnekoordinerende møde i januar.
 • Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
 • Det er tilladt at medtage 1 D-klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal D-klasser hvis ikke der er D-stævner i samme eller nærliggende weekender i distriktet. Dette gøres ved at benytte dette link:https://da.surveymonkey.com/r/Forsporgsel-om-aedring-af-staevnetermin-D12  .Se i øvrigt DRF-fællesbestemmelser.
 • 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO
 • 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
 • Ved evt. aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
 • Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start fra den stævnearrangerende klub. D-klasser afholdt ved C-stævner skal afregnes som C-starter med 2,- kr. pr. afviklet start. Klubben får tilsendt stævne afregning senest 48 timer efter stævneslut.
 • Distrikt 12´s TD gruppe står for fordelingen af TDére ved C-stævner afholdt i D12.  Tildelte TDére kan ses på kalenderen her: http://www.distrikt12-drf.dk/index.php/staevner/c-staevneplan
 • Hvis der som de første klasser afholdes D-klasser i sværhedsgrad 0 eller 1 er det op til klubben, om der skal være en TD til stede under disse klasser. Alle procentklasser/sløjfeklasser til et C-stævne skal oprettes og indberettes som D-klasser, såfremt disse indeholder programmer i sværhedsgrad 2 eller derover betragtes disse som C-klasser, og der skal altid være en TD tilstede.

Question Title

* Klub info:

Tildeling af C-stævner for den kommende periode, foregår ved et stævne-koordinerende møde på Vilhelmsborg.
Dato kommer snart

Der er mødepligt for alle ansøgere.

Klubber der ikke møder op og ikke har ansøgt rettidigt, kan ikke få stævner tildelt.

Klubber med evt. restance til distriktet har ikke mulighed for at få tildelt stævner i den efterfølgende stævnesæson.

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.1.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.2.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.3.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.4.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.5.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.6.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.7.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:

Question Title

* STÆVNE ANSØGNING NR.8.:

Question Title

* Hvilken stævne type ?

Question Title

* Antal stævne dage der ansøges om:HUSK sidste rettidig ansøgningsdato er torsdag d. 19/12 2019 kl. 24:00

HUSK stævne-koordinerende møde er Dato kommer snart ( Der er mødepligt)

T