Medlemsundersøgelse

Dragør Tennis' bestyrelse ønsker at få klarhed over nogle centrale spørgsmål vedrørende klubbens fremtidige muligheder og placering.
 
Klubben har igennem de seneste tre år forhandlet med kommunen om etablering af en tennishal ved Hollænderhallen, idet det ikke længere er muligt at bygge en tennishal ved Strandjægervej på grund af ændringer i lokalplanen. Det lykkedes ultimo 2018 at få tilladelse til at bygge en tennishal ved Hollænderhalen med en kommunegaranti. Tilbage står dog at finde et areal, så byggeriet kan komme i gang. 
 
I forbindelse med forhandlingerne om tennishallen har der også været skrevet meget om flytning af tennisklubbens udendørsbaner fra Strandjægervej. Et flertal i kommunalbestyrelsen ønsker at flytte tennisklubben fra Strandjægervej, men det er ikke muligt p.t at udpege et areal. Dette skal formentlig udpeges i forbindelse med den kommende helhedsplan for området ved Hollænderhallen, som blev vedtaget i Januar 2019. I dag er der derfor IKKE taget nogen politisk beslutning om at flytte tennisklubben, og der er heller ikke udpeget et areal, hvor udendørsbanerne kan placeres. Men tennisklubbens lejekontrakt på Strandjægervej udløber i 2028, så der er behov for en afklaring af klubbens fremtid snarest. 

Question Title

* 1. Dragør Tennis har i princippet ret til at blive på Strandjægervej og beholde anlægget med udendørsbanerne indtil sommeren 2028. Dragør Kommune kan dog opsige kontrakten før tid og sikkert er det, at klubbens lejekontrakt med kommunen udløber i 2028 og herefter skal genforhandles. Der er desværre ikke i dag politisk flertal for at forlænge klubbens kontrakt, men derimod ønsker et politisk flertal at flytte klubbens udendørsbaner og anlæg grundet planer om boligbygger på Strandjægervej m.v. Når klubbens kontrakt er udløbet i 2028, har kommunen ingen forpligtelser til at genetablere vores klub med nye udendørsbaner et andet sted eller udpege et nyt areal til klubben. Det stiller vores klub i en meget usikker situation. En fremtidssikring af klubben kunne derfor sikres ved at igangsætte planer om flytning til Hollænderhalen.

Synes du, at Dragør Tennis skal flyttes til området ved Hollænderhallen ?

Question Title

* 2. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ophæve tennisklubbens kontrakt før tid og flytte klubbens udendørsbaner og anlæg fra Strandjægervej, dvs inden 2028, så har Dragør Tennis mulighed for at blive genetableret ved Hollænderhallen med et helt nyt udendørsanlæg, dvs med samme antal baner og nyt klubhus med nye faciliteter. Det ville bl.a. give mulighed for etablering af lys på nogle af udendørsbanerne og etablering af udendørs hardcourt baner. Det vil også give mulighed for at samle udendørsbanerne med en indendørs tennishal.

Hvis tennisklubben kunne få et helt nyt anlæg med moderne faciliteter betalt af kommunen mod at flytte til Hollænderhallen, synes du så, at klubben skal flytte?

Question Title

* 3. Synes du, at klubbens bestyrelsen skal igangsætte forhandlinger om en flytning af klubbens udendørsbaner og anlæg evt. til området ved Hollænderhallen eller andet sted for at fremtidssikre tennisklubben?

Question Title

* 4. Synes du, at tennisklubbens bestyrelse skal arbejde for en forlængelse af lejekontrakten på Strandjægervej og dermed afvise en flytning af klubbens udendørsbaner og anlæg.

Question Title

* 5. Indtast navn eller medlemsnummer

0 af 5 svarede
 

T