8% of survey complete.
Kære deltager

Vi har fra forskningens side fulgt forløbet omkring det radioaktive affald med interesse. Vi ser processen
som en vigtig sag både i forhold til de samfundsmæssige konsekvenser og i forhold til forskningen i,
hvordan vi i samfundet træffer beslutninger om så vigtige sager.

Vi gennemfører derfor denne spørgeskemaundersøgelse blandt borgere og politikere i de udpegede
lokaliteter. Formålet er at indsamle viden om bl.a. borgernes forståelse af problematikken, holdninger,
bekymringer, informationsbehov og deltagelse i processen og oplevelsen heraf samt input til
afgrænsningen af miljøvurderingen. Udover at danne grundlag for vores forskning på området, håber
vi også, at resultaterne vil kunne udgøre et konstruktivt supplement i processen for alle involverede.

Undersøgelsen tager ca. 15 minutter at gennemføre. Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt.

Som tak for din hjælp, har du mulighed for at deltage i lodtrækningen om 3 flotte præmier. Du skal blot
angive din adresse og/eller telefonnummer i sidste del af spørgeskemaet for at deltage.

Deadine for deltagelse i undersøgelsen er d. 27. august. Vi beder dig derfor om at færdiggøre undersøgelsen inden da.

På forhånd tak for din deltagelse!

T