TILMELDING

  • Højme Svømmehal, Højmevænget 3B, 5250 Odense
  • Søndage kl. 15.00 - 18.00.
  • Vælg det ønskede hold nederst i skemaet.
Du er først tilmeldt, når vi har bekræftet din tilmelding.
 
NB! I bedes oplyse navn og fødselsdato på ALLE i familien der deltager
(kræves af Odense Kommune da foreningen modtager tilskud).

Question Title

* 1. Familiens kontaktoplysninger:

Question Title

* 2. For 1. deltager:

Question Title

* 3. For 2. deltager:

Question Title

* 4. For 3. deltager:

Question Title

* 5. For 4. deltager:

Question Title

* 6. For 5. deltager:

Question Title

* 7. For 6. deltager:

Du skal nu vælge hold. Du kan kun tilmelde dig mulighederne på et hold. Alle hold foregår søndage i Højme Svømmehal.
Sæt kryds ud fra det ønskede hold og hvilke bassinmuligheder du ønsker. Du kan kun vælge de muligheder der er på det enkelte hold.

Vælg imellem:
- varmtvandsbassin (inkluderet i pris)
- det store bassin (inkluderet i pris)
- svømmeskole (gratis v. tilmelding til familiesvømning)

Question Title

* 8. Hold 1

Question Title

* 9. Hold 2

Question Title

* 10. Hold 3

Question Title

* 11. Hold 4

Question Title

* 12. Hold 5

Question Title

* 13. Hold 6

Question Title

* 14. Samtykke: Jeg accepterer hermed at Astma-Allergi Foreningen opbevarer ovenstående oplysninger i 1 år fra modtagelse af denne tilmelding (nødvendig for tilmelding)

BETALING

Pris 180 kr / 16 gange / 16 timer - kan overføres til Astma-Allergi Foreningen via mobilepay tlf. 40633552 (husk navn).
Du kan også vente på, at vi sender dig et indbetalingskort.

T