Question Title

* 1. Hvor tilfreds var du med den første kontakt med Byens Låseteknik?

Question Title

* 2. Hvor tilfreds var du med rådgivningen om produkter og løsninger?

Question Title

* 3. Hvor tilfreds var du med personalets viden om produkter og montage?

Question Title

* 4. I hvilken udstrækning overhold Byens Låseteknik jeres aftaler?

Question Title

* 5. Hvor tilfreds er du med resultatet af Byens Låsetekniks arbejde?

Question Title

* 6. Hvor tilfreds er du med den service, du fik hos Byens Låseteknik?

Question Title

* 7. Svarede prisen til det aftalte?

Question Title

* 8. I hvilken udstrækning var regningen overskuelig?

Question Title

* 9. Har du yderligere kommentarer?

Question Title

* 10. Kontaktoplysninger (valgfrit)

T