Introduktion

Vi ved, at spørgsmål om blære og tarm fylder meget i dagligdagen for personer med en rygmarvsskade. Det er nok et af de vigtigste og største emner, når det gælder om at opnå et godt, sundt og aktivt liv som menneske med en rygmarvsskade.
Vi ved ikke nok om, på hvilken måde og i hvilket omfang personer med en rygmarvsskade konkret er udfordret i dagligdagen. Hvordan og hvornår påvirkes livet? Er der adgang til nok behandlingsredskaber og hjælpemidler med den nødvendige kvalitet? Er der nogle, der er mere udfordrede end andre?

RYK skal have mere viden for at kunne påvirke udviklingen i den rette retning. Vi håber derfor, at du vil bruge omkring 30 minutter på at besvare spørgeskemaet.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med økonomisk og teknisk bistand fra Coloplast, som ikke på noget tidspunkt får adgang til personlige oplysninger om dem, der besvarer skemaet. Dine svar vil blive behandlet i overensstemmelse med de nye databeskyttelsesregler (GDPR). Detaljer om hvordan vi håndterer dine data kan du finde i nedenstående samtykkeerklæring.

Resultaterne af undersøgelsen i anonymiseret form er ikke forbeholdt Coloplast.

Blandt besvarelserne trækkes lod om gode præmier blandt dem, der angiver deres navn og e-mailadresse. Der foregår 2 lodtrækninger: Den 25. maj 2019 (generalforsamlingen) og den 9. juni 2019 (hvor undersøgelsen stopper).

Vi takker for din deltagelse!
0 af 52 svarede
 

T