Introduktion

De sidste 10-20 år har man set flere nye hjælpeteknologier vinde indpas i det danske velfærdssystem, som alle går under navnet "velfærdsteknologi". Det er for eksempel robotstøvsugere, skylle-tørretoiletter, GPS-systemer, robotproteser og intelligente hjælpemidler. Disse velfærdsteknologier bruges til til at gøre livet nemmere i og uden for hjemmet, særligt for ældre og mennesker med funktionsnedsættelser. 

Dansk Handicap Forbund ønsker at undersøge, hvad vores medlemmer og mennesker med funktionsnedsættelser generelt synes om disse nye hjælpeteknologier. Vi vil også gerne vide mere om, hvilke erfaringer brugere af velfærdsteknologi har gjort sig rundt omkring i landet. Når begrebet "velfærdsteknologi" optræder, henviser vi til denne mangfoldighed af teknologier, som dækker alt fra telemedicin, over rehabiliteringsteknologi til robotter og intelligente hjælpemidler.

Ved at besvare denne undersøgelse hjælper du os med at sikre, at din stemme bliver hørt, og at indføring af ny velfærdsteknologi sker til gavn for brugerne. Det tager ca. 9 minutter at besvare undersøgelsen. Besvarelserne er anonyme. Tak for din hjælp!

0 af 28 svarede
 

T