AKCIJAS NOTEIKUMI
  1. Akcijas organizētājs – SIA “Bayer”, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013. Mājas lapa - cropscience.bayer.lv.
  2. Akcijas norises laiks no 01.01.2018-31.08.2018.
  3. Lai piedalītos akcijā, akcijas dalībniekam jāiegādājas sekojoši produkti: Propulse 120 L, Siltra Xpro 200 L, Variano Xpro 200 L, Ascra Xpro 200 L.
  4. Iegādājoties attiecīgo produktu daudzumu, akcijas dalībnieki
    saņem dāvanu: leņķa slīpmašīnu vai/un akumulatora palīgierīci (tehniskie parametri akcijas pielikumā)
  5. Lai saņemtu akcijas dāvanas, akcijas dalībnieki iesniedz aizpildītu akcijas anketu līdz 2018. gada 1. septembrim.
  6. Aizpildītā akcijas anketa ir jānosūta pa pastu vai uz e-pastu: vineta.luka-indrane@bayer.com vai jāiesniedz rakstiski: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013.
  7. Lai anketa tiktu pieņemta, tai ir jābūt pilnībā aizpildītai un parakstītai!
  8. Bayer akcijas nesummējas.

Question Title

* 1. IESNIEGUMA ANKETA

T