Screen Reader Mode Icon
For at få en dybere indsigt i de områder hvor vi kan supportere, understøtte og hjælpe de danske esportsforeninger, har vi i Esport Danmark udarbejdet dette spørgeskema. 

Svarene vil vi bruge til at blive klogere på hvordan vi kan hjælpe jer helt i hus med jeres vision, mål og ønsker. For at gøre det er vi nødt til at få et samlet overblik over foreningernes succeser og jeres udfordringer.

Sammen kan vi styrke og videreudvikle esporten i foreningsregi i Danmark.

De første spørgsmål handler om dig og dine tanker bag din esportsforening.
Spørgsmålene på de næste sider omhandler foreningens nuværende opbygning og struktur, kontakten til medlemmernes forældre og foreningens økonomiske situation.
 
På forhånd tusind tak for din hjælp – det gør en forskel.
Alle svar bliver behandlet fortroligt.

Question Title

* 1. Personen bag foreningen:

Question Title

* 2. Er foreningen medlem af Esport Danmark?

Question Title

* 3. Beskriv kort tankerne bagved det at etablere denne esportforening. Hvis du har overtaget foreningen og formandskabet efter anden person, så skriv også gerne dine umiddelbare tanker:

Question Title

* 4. Har du erfaringer med opstart og/eller drift af foreninger? 

Question Title

* 5. Har du bestyrelseserfaring fra andre foreninger?

Question Title

* 6. Hvilken/hvilke funktioner varetager du på nuværende tidspunkt? (vælg gerne flere svarmuligheder)

Question Title

* 7. Har du nogen form for ledelseserfaring?

Question Title

* 8. Hvilke kompetencer vurderer du at du er stærkest i? (vælg gerne flere svarmuligheder)

Question Title

* 9. Hvilke kompetencer vurderer du at du med fordel kan styrke? (vælg gerne flere svarmuligheder)

Question Title

* 10. Hvis du helt selv kunne bestemme prioriteringen af foreningens opgaver, rangér da nedenstående opgaver. Den øveste er vigtigst, og den nederste er mindst vigtig.

Question Title

* 11. Hvordan ønsker du at rekruttere nye frivillige til foreningsarbejdet? (vælg gerne flere svar)

Question Title

* 12. Hvilke områder forestiller du dig at de frivillige i din foreningen skal varetage?

Question Title

* 13. Hvilke målsætninger og ambitioner har du for foreningen? (vælg gerne flere svar)

0 af 46 svarede
 

T