Dit navn

Question Title

* 1. Dit fulde navn  

Question Title

* 2. Mobil telefon nr.

Question Title

* 3. E-mailadresse

Question Title

* 4. Hvor længe har du haft lyst til at gøre noget ved det du henvender dig om?

Question Title

* 5. Hvad har du gjort tidligere for at løse og arbejde med det du henvender dig om - problem/udfordring/ ændring af vane?

Question Title

* 6. Hvad vil det betyde for dig, hvis du ikke får gjort noget ved det du henvender dig om? 

Question Title

* 7. På en skala fra 1-10 - hvor villig og god er du så til at gøre det, der skal til -  investere i at skabe forandringer? 10 meget god og meget villig 

Question Title

* 8. Hvad er det bedste der er sket for dig, når du har haft din 1/2 times sparring?

Question Title

* 9. Hvad er dit mål med et mentorforløb - (hvis du fortsætter efter den 1/2 times sparring ) hvad skal der være sket, når du er færdig med et mentor forløb?

Question Title

* 10. Hvor afklaret er du med, at du er nødt til at investere både tid og økonomi, hvis du skal  lykkes med at skabe den forandring du ønsker?

T