Dette skema er udarbejdet til brug for udpegning af medlemmer til det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023. Jf. kommissoriet udpeger Kvinderådets styrelse medlemmer hvert tredje år. Du kan læse mere her.

Med dette skema ansøger du om at blive medlem af Det Nationale Voldsobservatorium. Vær dog opmærksom på, at hvis du indstilles på vegne af en organisation/institution, skal der også indsendes en indstilling fra den pågældende institution til Kvinderådet pr. mail: kvr@kvinderaad.dk

Der er frist for ansøgning og indstillinger den 7. februar 2020 kl.23:59. Når du klikker på "færdig" i bunden af spørgeskemaet bliver ansøgningen gemt og indsendt, men den kan redigeres indtil fristens udløb.

Ansøgningerne vil blive behandlet af Kvinderådets styrelse, hvorefter ansøgerne får besked den 2. marts 2020. Medlemmerne af Det Nationale Voldsobservatorium offentliggøres herefter på Kvinderådets hjemmeside.

Du kan læse Kvinderådets persondatabeskyttelsespolitik her.

Question Title

* 1. Dine kontaktinformationer

Question Title

* 2. Hvilken kategori (eller kategorier) af ekspert tilhører du?

Question Title

* 3. Biografi til brug på Kvinderådets hjemmeside (maks. 150 ord)

Question Title

* 4. Beskriv din erfaring med at arbejde med vold mod kvinder (evt. med links til fx artikler, publikationer eller projekter)

Question Title

* 5. Beskriv dit daglige arbejde med vold mod kvinder

Question Title

* 6. Er du bekendt med Det Europæiske Voldsobservatorium under European Women's Lobby?

Question Title

* 7. Beskriv hvordan du kan bidrage til Det Nationale Voldsobservatoriums arbejde

Question Title

* 8. Har du idéer til arbejdsgrupper under Det Nationale Voldsobservatorium, som du vil kunne bidrage til? Hvis ja, beskriv dem gerne

Question Title

* 9. Hvilke voldsformer og beskyttelsesmekanismer beskæftiger du dig med?

Question Title

* 10. Kontaktinformationer på din organisation/institution. Skal kun udfyldes, hvis du indstilles på vegne af en organisation/institution. Indstillingen skal desuden sendes til Kvinderådet på mail: kvr@kvinderaad.dk

Question Title

* 11. Samtykke

T