Question Title

* 1. Hvor mange år har du været landmand?

Question Title

* 2. Hvor i landet befinder dit landbrug sig?

Question Title

* 3. Hvilken type landbrug driver du?

Question Title

* 4. Er dit landbrug?

Question Title

* 5. Har du et biogasanlæg?

Question Title

* 6. Kunne du finde på at etablere et biogasanlæg?

Question Title

* 7. Hvis du ikke kunne finde på at etablere et biogasanlæg, hvad kunne årsagen til det være?

Question Title

* 8. Såfremt du har dyrehold, vil du så være tilbøjelig til at sende gødning  (gylle/dybdestrøelse etc) til et biogasanlæg?

Question Title

* 9. Såfremt du har agerbrug, vil du så være tilbøjelig til at sende halm og anden rest fra marken (afgrøder der ikke kan afsættes) til et biogasanlæg?

Question Title

* 10. Hvis du har nogle afsluttende kommentar, vil de være yderst velkommen.

T