Screen Reader Mode Icon

Hvor strategisk arbejder I med kunder, salg & marketing?

Tak for din interesse for at deltage i et Strategi-Tjek.
 
Med et Strategi-Tjek får du:
  • en samlet score for hvor strategisk I arbejder med kunder, salg og marketing. Umiddelbart efter du har taget testen kan du se din samlede score. Du kan score op til 100 procent. 
  • en vurdering af, hvor arbejdet med kunder, salg og marketing kan styrkes
  • indsigt i, hvor I bør prioriterer arbejdet fremadrettet
  • et benchmark i forhold til andre virksomheder der har gennemført et Strategi-Tjek
Det tager 10-15 minutter at gennemføre et Strategi-Tjek. Inden for to arbejdsdage modtager du en mail med et link til din egen personlige url, hvor du kan se dit eget testresultat samt et benchmark for alle de virksomheder der har gennemført et Strategi-Tjek.

Det er både uforpligtende og gratis at deltage, og dine oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.

God fornøjelse!
 
Venlig hilsen
Kim Blandfort Christensen
BLANDFORT.COM

Question Title

* 1. For at kunne sende et link til dit personlige testresultat har jeg brug for dine kontaktdata. 

Question Title

* 2. Hvor strategisk arbejder I med kunder, salg og marketing i din virksomhed? Giv din umiddelbare vurdering på en skala fra 0-100, hvor 100 er meget strategisk - og 0 er slet ikke strategisk. Med strategisk menes der, at sætte retning, rammer og mål for arbejdet med kunder, salg og marketing.

0 50 100
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. I hvilken grad har virksomheden udarbejdet og kommunikeret en overordnet forretningsstrategi med mission, vision og værdier?

Question Title

* 4. I hvilken grad er der fastlagt strategiske mål med udgangspunkt i forretningsstrategien?

Question Title

* 5. I hvilken grad har virksomheden én kommerciel strategi for arbejdet med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 6. I hvilken grad arbejder I med branding og positionering af virksomheden? Hvor branding skal sikre konsistens mellem det, virksomheden gør, siger og opfattes som. Og positionering skal sikre virksomheden en klar og tydelig position i markedet, som differentierer sig fra konkurrenternes.

Question Title

* 7. I hvilken grad har virksomheden udarbejdet en forretningsmodel, og kommunikeret den internt i organisationen? En forretningsmodel er en synliggørelse af, hvordan virksomheden skaber værdi for deres kunder, og selve måden de leverer denne værdi på. Business Canvas Model er en metode til at udarbejde en forretningsmodel. 

Question Title

* 8. I hvilken grad er virksomhedens målgrupper defineret, og kommunikeret internt i organisationen? (Fx markeder, brancher, virksomheder, personer)

Question Title

* 9. I hvilken grad er virksomhedens samlede kundeproces beskrevet? Kundeprocessen beskriver hvordan I internt i virksomheden arbejder med kunder før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 10. I hvilken grad er der formuleret fælles resultatmål for arbejdet med kunder, salg og marketing? Et resultatmål er udtryk for det egentlige mål. Fx årlig omsætning, årligt overskud, antal leads eller tilmeldte til et nyhedsbrev

Question Title

* 11. I hvilken grad er der formuleret fælles indsatsmål for arbejdet med kunder, salg og marketing? Et indsatsmål er et udtryk for den indsats, I forventer der skal til for at nå et resultatmål. Fx implementering af CRM eller udgivelse af nyhedsbreve.

Question Title

* 12. Hvordan vil du vurdere det interne samarbejde i organisationen omkring kunder, salg og marketing?

Question Title

* 13. I hvilken grad har I en strategi for hvordan I arbejder med kundeindsigter og kundedata? Dvs en strategi for hvordan I indsamler, analyserer og anvender kundeindsigter og kundedata i det kommercielle arbejde.

Question Title

* 14. I hvilken grad indsamler I indsigter og data om kunder som beslutningsgrundlag for det strategiske arbejde med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 15. I hvilken grad indsamler I indsigter og data om kunder som beslutningsgrundlag for eksekvering af kommercielle aktiviteter?

Question Title

* 16. I hvilken grad tester I kommercielle aktiviteter før I går "live"?
Fx test af kundekommunikation, selvbetjeningsløsninger eller produkter.

Question Title

* 17. I hvilken grad bruger I indsigter og data om kunder aktivt i arbejdet med kunder, salg og marketing? Fx til personalisering af kommunikation, i selvbetjeningsløsninger eller til segmentering af kunder.

Question Title

* 18. I hvilken grad er kunderejsen afdækket og beskrevet? Kunderejsen beskriver kundernes adfærd før, under og efter et køb?

Question Title

* 19. I hvilken grad har I adgang til brugbare data på virksomhedens kunder? Fx stamdata, købsdata, holdningsdata og adfærdsdata?

Question Title

* 20. I hvilken grad har I afdækket købscentre hos såvel eksisterende som potentielle kunder? Fx beslutningstager, influent, køber og bruger.

Question Title

* 21. I hvilken grad har I indsigt i, hvad der motiverer jeres kunder til at købe jeres produkter & løsninger? Og hvad der gør, at kunderne vælger ikke at købe jeres produkter og løsninger?

Question Title

* 22. I hvilken grad måler I på kundeadfærd? Fx webadfærd, brug af selvbetjeningsløsninger eller respons på tværs af kommunikationskanaler

Question Title

* 23. I hvilken grad har I en strategi for hvordan I skaber værdi for jeres kunder på tværs af kunderejsen? Dvs. før, under og efter kunderne køber.

Question Title

* 24. I hvilken grad har I en strategi for hvordan I kommunikerer den værdi I skaber for jeres kunder på tværs af kunderejsen? Dvs. før, under og efter kunderne køber.

Question Title

* 25. I hvilken grad leverer I, efter din vurdering, excellente kundeoplevelser?

Question Title

* 26. I hvilken grad arbejder I kundeorienteret fremfor produktorienteret?

Question Title

* 27. I hvilken grad måler I på kundeoplevelser, kundetilfredshed og loyalitet?

Question Title

* 28. I hvilken grad synliggør I værdien af produkter, løsninger og services for jeres kunder? Fx opnåede besparelser eller forretningsmæssigt udbytte 

Question Title

* 29. I hvilken grad arbejder I med content marketing i form af indhold der er målrettet udvalgte segmenter, virksomheder eller personer? Fx gode råd, tjeklister og guides til at kommer godt i gang med det produkt man har købt.

Question Title

* 30. I hvilken grad har I et ”udefra og ind” perspektiv i jeres kundekommunikation? Dvs. at I tager udgangspunkt i kunden - og ikke i jeres egen virksomhed eller produkt

Question Title

* 31. I hvilken grad arbejder I med Value Propositions? Value Proposition er et løfte til kunden om den værdi I skaber for kunden. Dvs hvad er det kunden opnår og/eller undgår ved at købe virksomhedens produkt eller løsning.

Question Title

* 32. I hvilken grad har I koncepter der sikrer den gode kundeoplevelse? Fx velkomst til nye kunder, servicekoncept for eksisterende kunder eller win back-aktiviteter rettet mod tabte kunder.

Question Title

* 33. I hvilken grad har I en strategi for arbejdet med at tiltrække, fastholde og udvikle lønsomme kunder ?

Question Title

* 34. I hvilken grad har I en beskrevet proces for hvordan I skaffer leads til salget?

Question Title

* 35. I hvilken grad har I kriterier for, hvornår et lead er klar til salgsbearbejdning?  Fx l form af leadscoring eller anden kvalificering af kunden.

Question Title

* 36. I hvilken grad har I en beskrevet proces for hvordan I konverterer et lead til et salg?

Question Title

* 37. Hvordan er kvaliteten af de leads salget får at arbejde med?

Question Title

* 38. I hvilken grad understøttes virksomhedens lead og salgsproces med IT og data? Fx CRM eller Marketing Automation

Question Title

* 39. I hvilken grad måler I på kontaktpriser på tværs af kundeprocessen? Fx hvad koster et lead, hvad koster en permission til et nyhedsbrev eller hvad koster det at afholde et salgsmøde.

Question Title

* 40. I hvilken grad kender i omkostningen ved at få en ny kunde?

Question Title

* 41. I hvilken grad kender I den økonomiske levetid af en kunde? Den økonomiske levetid udtrykker det antal år, kunden forventes at ville have en økonomisk værdi for virksomheden.

Question Title

* 42. I hvilken grad kender I livstidsværdien af en kunde? Livstidsværdien er kundens gennemsnitlige levetid gange virksomhedens fortjeneste pr. år minus omkostningen ved at få kunden.

Question Title

* 43. I hvilken grad formår I at holde fokus, prioritere og foretage fravalg når I arbejder med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 44. I hvilken grad formår I at realisere kommercielle mål i forhold til indsatser og konkrete resultatmål for kunder, salg og marketing?

Question Title

* 45. I hvilken grad formår I at eksekvere de kommercielle aktiviteter der er planlagt?

Question Title

* 46. I hvilken grad har I digitaliseret arbejdet med kunder, salg & marketing? Fx et CRM-system, selvbetjeningsløsninger eller Marketing Automation

Question Title

* 47. I hvilken grad formår I at bruge de IT-værktøjer og kundedata I har til rådighed i arbejdet med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 48. I hvilken grad er der defineret tydelige roller, ansvar og mål for de ledere og medarbejdere der arbejder med kunder, salg & marketing?

Question Title

* 49. I hvilken grad når ledere og medarbejdere der arbejder med kunder, salg og marketing deres personlige mål?

Question Title

* 50. Efter din vurdering, I hvilken grad har ledere og medarbejdere de nødvendige kompetencer og erfaringer til at eksekvere på kommercielle strategier, mål og aktiviteter?

Question Title

* 51. I hvilken grad benytter I jer af eksterne ressourcer til at eksekvere på kommercielle strategier, mål og aktiviteter? Fx konsulenter, tekstforfattere, grafikere og projektledere.

Question Title

* 52. I hvilken grad har I en metode for, hvordan I arbejder med eksekvering af kommercielle strategier, mål og aktiviteter? Fx i forhold til prioritering, processer, handlingsplaner, opfølgning og evaluering

Question Title

* 53. Hvordan får I jeres leads i dag?

Question Title

* 54. Hvor får I de meste kvalificerede leads fra? Dvs de leads der er bedst til at konvertere til et salg?

Question Title

* 55. Hvad er jeres største udfordring i forhold til at lukke et salg? (Sæt op til 2 krydser)

Question Title

* 56. Hvad oplever du som de væsentligste barrierer for at eksekvere på virksomhedens kommercielle strategi, mål og aktiviteter?

Question Title

* 57. Hvad ser du lige nu som den største udfordring i forhold til arbejdet med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 58. Hvad er din organisatoriske placering?

Question Title

* 59. Hvad er dit primære ansvarsområde? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 60. Har du personaleansvar?

Question Title

* 61. Hvem sælger virksomheden primært sine produkter og ydelser til?

Question Title

* 62. I Hvilken branche arbejder I?

Question Title

* 63. Hvor mange ansatte er der ca. i virksomheden?

Question Title

* 64. Hvor mange arbejder med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 65. Hvor har du hørt om Strategi-Tjek?

0 af 65 svarede
 

T