Question Title

* 1. Har I set eller hørt om Friluftsrådets kampagne Oplev Mere - Brug Naturen?

Question Title

* 2. Hvor har du set eller hørt om kampagnen Oplev Mere - Brug Naturen?

Question Title

* 3. Har I brugt kampagnen Oplev Mere - Brug Naturen til at oplyse jeres medlemmer/lokale foreninger eller klubber om regler for færdsel og ophold i naturen?

Question Title

* 4. Har jeres medlemmer/lokale foreninger eller klubber brugt kampagnen Oplev Mere- Brug Naturens materialer til at fortælle om reglerne for færdsel og ophold i naturen?

Question Title

* 5. Hvad synes I om kampagnens materialer?

  De er rigtig gode og informative De er gode og informative De er mindre gode og informative De har ikke været relevante for os Vi har ikke brugt dem
Videoer
Materialer til sociale medier (infografikker og andres posts)
Quizzer
Plakater
Flyers
Relle og Mulle opgaveløb
Naturtwister (spil på måtte om adgangsregler)
T-shirts
Trøjer
Pressemeddelelser og nyheder

Question Title

* 6. Hvad synes I om kampagnens workshops om adgangsregler, som blev afholdt i efteråret 2017?

  De var rigtig gode og informative De var gode og informative De var mindre gode og informative De var ikke relevante for os Vi har ikke deltaget
Workshops om adgangsregler

Question Title

* 7. Har kampagnen Oplev Mere - Brug naturen givet dig/din organisation/jeres medlemmer ny viden om regler for færdsel og ophold i naturen?

Question Title

* 8. Hvad synes I, om kampagnen Oplev Mere - Brug Naturen?

Question Title

* 9. I hvilken grad mener du, at der fortsat er behov for at oplyse om regler for færdsel og ophold i den danske natur?

Question Title

* 10. Hvad oplever jeres medlemmer, som den/de største barrierer for at dyrke
deres friluftsaktivitet i forhold til adgang til naturen (Fx. ulovlig skiltning, lovgivning, mv)?

Question Title

* 11. Hvis I skal pege på tiltag, der kan forbedre adgang til naturen for jeres medlemmer, hvad vil det så være?

T